Header image alt text

Сквирський ліцей

Офіційний сайт

Хомочкіна Віра Петрівна

Хомочкіна Віра Петрівна, вчитель початкових класів, вчитель-методист

Хомочкіна Віра Петрівна, вчитель початкових класів, вчитель-методист

З 2017 року – учасник регіонального експерименту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти» (Наказ департаменту освіти і науки Київської обласної державно ї адміністрації від 14 листопада 2017 року № 374 «Про організацію та проведення експерименту регіонального рівня з теми «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти»)

2018/2019 навчальний рік

15.04.2019. Виготовлення аплікацій “Верба розквітає”

21.02.2019. Засідання школи педагогічної майстерності

22.11.2018. Майстер-класи вчителів початкових класів

 

Інформація про регіональний експеримент «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти»

Мета дослідження – розроблення та апробація навчально-методичного забезпечення початкової освіти за проектом Державного стандарту початкової загальної освіти.

Досягнення мети дослідження передбачає виконання таких завдань:

 • розроблення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу з предметів та курсів початкової школи відповідно до проекту Державного стандарту початкової загальної освіти;
 • підготовка вчителів до апробації навчально-методичного забезпечення освітнього процесу з предметів та курсів початкової школи відповідно до проекту Державного стандарту початкової загальної освіти;
 • забезпечення наставницької підтримки вчителів і моніторингу ефективності результатів експерименту;
 • узагальнення результатів експерименту, коригування навчально-методичного забезпечення початкової освіти;
 • інформування педагогічної спільноти і громадськості про хід та результати експерименту, підготовка навчально-методичної літератури (посібники, методичні рекомендації тощо).

Терміни та етапи дослідно-експериментальної роботи: вересень 2017 року – грудень 2020 року:

– організаційно-підготовчий етап: вересень 2017 року – грудень 2017 року;

– діагностико-констатувальний: січень 2018 року – травень 2018 року;

– формувальний етап: червень 2018 року – травень 2020 року;

– контрольно-узагальнювальний етап: червень 2020 року – грудень 2020 року

Клас, в якому реалізується програма експерименту:

2017/2018 навчальний рік – 1-Б клас

2018/2019 навчальний рік – 2-Б клас

Кількість учнів, залучених до впровадження програми експерименту – 29 учнів

Очікувані результати експерименту:

 • навчально-методичне забезпечення початкової освіти за проектом Державного стандарту початкової загальної освіти;
 • програми (рамкові освітні програми, навчальні, модельні) та апробація в межах освітніх галузей;
 • методики реалізації навчальних програм в різних умовах (інтегрованого навчання, предметно-інтегрованого; з використанням інклюзії);
 • теоретичне обґрунтування функцій і способів компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі;
 • готовність вчителів до впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти за проектом Державного стандарту початкової загальної освіти як провідників змін, що передбачають широкі права для шкіл та учительських спільнот, партнерську взаємодію з батьками.

Етап реалізації експерименту у 2018/2019 н. р.

Формувальний етап (червень 2018 року – травень 2020 року):

 • розроблення та презентація навчально-методичного забезпечення початкової освіти за проектом Державного стандарту початкової загальної освіти;
 • апробація та внесення коректив до навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі (для учасників експерименту);
 • забезпечення наставницької підтримки вчителів шкіл – учасників експерименту;
 • підвищення кваліфікації вчителів початкових класів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти;
 • моніторинг ходу експерименту і його проміжне коригування;
 • проведення тренінгів, педагогічних рад, круглих столів, семінарів з питання дослідно-експериментальної роботи на базі експериментальних закладів освіти;
 • презентація результатів дослідно-експериментальної роботи на міжнародних, всеукраїнських, обласних конференціях, семінарах, освітніх виставках;
 • висвітлення результатів впровадження дослідно-експериментальної роботи на електронних освітніх ресурсах;
 • проведення семінарів з теми «Реалізація проектом Державного стандарту початкової загальної освіти» – проведення педагогічних рад з теми «Результати формувального етапу дослідно-експериментальної роботи».

 

ПРОГРАМА
проведення експерименту регіонального рівня з теми «Розроблення та апробація навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації проекту Державного стандарту початкової загальної освіти» на базі закладів освіти Київської області

Заходи, спрямовані на реалізацію завдань експерименту Термін виконання Виконавець Очікувані результати
Формувальний етап (червень 2018 року – травень 2020 року)
17. Створення дієвої структури методичної роботи у навчальному закладі. червень 2018 року – травень 2020 року Регіональні методичні служби, адміністрація закладів освіти, учасники дослідно експериментальної роботи Реалізація завдань дослідно-експериментальної роботи.
18. Забезпечення наставницької підтримки вчителів шкіл – учасників експерименту червень 2018 року – травень 2020 року Ткаченко Л.П., Ткаченко А.О., Романюк О.В., регіональні методичні служби, адміністрація закладів освіти Постійно діючий консультпункт з проблеми дослідно-експериментальної роботи
19. Підвищення кваліфікації вчителів початкових класів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти вересень 2018-травень 2020 КНЗ КОР «КОІПОПК» Матеріали курсів підвищення кваліфікації
20. Проведення семінару з теми «Реалізація проекту Державного стандарту початкової загальної освіти» з метою поширення досвіду роботи для заступників директорів з НВР, директорів закладів освіти, методистів, вчителів початкових класів. червень 2018 року грудень 2018 року Регіональні методичні служби, адміністрація закладів освіти, учасники дослідно експериментальної роботи Матеріали семінару з теми «Реалізація проекту Державного стандарту початкової загальної освіти»
21. Розроблення та презентація навчально методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації проекту Державного стандарту початкової загальної освіти червень 2018 року – травень 2020 року Регіональні методичні служби, адміністрація закладів освіти, учасники дослідно експериментальної роботи Навчально-методичне забезпечення початкової освіти за проектом Державного стандарту початкової загальної освіти
22. Апробація та презентація результатів апробації навчально-методичного забезпечення початкової освіти за проектом Державного стандарту початкової загальної освіти червень 2018 року – травень 2020 року Регіональні методичні служби, адміністрація закладів освіти, учасники дослідно-експериментальної роботи Результати апробації навчально-методичного забезпечення початкової освіти за проектом Державного стандарту початкової загальної освіти
23. Підготовка методичних рекомендацій щодо розроблення та апробації застосування авторських методик з досвіду роботи. червень 2018 року – травень 2020 року Регіональні методичні служби, адміністрація закладів освіти Методичні рекомендації щодо застосування авторських методик з досвіду роботи.
24. Проведення тренінгів, педагогічних рад,  круглих столів, семінарів з питання дослідно-експериментальної роботи на базі експериментального навчального закладу. червень 2018 року – травень 2020 року Регіональні методичні служби, адміністрація закладів освіти, учасники дослідно-експериментальної роботи Матеріали тренінгів, педагогічних рад, круглих столів, семінарів з питання дослідно-експериментальної роботи на базі експериментального навчального закладу.
25. Презентація результатів дослідно-експериментальної роботи на міжнародних, всеукраїнських конференціях, семінарах, освітніх виставках. червень 2018 року – травень 2020 року Регіональні методичні служби, адміністрація закладів освіти, учасники дослідно експериментальної роботи Реалізація завдань дослідно-експериментальної роботи.
26. Висвітлення результатів дослідно-експериментальної роботи на веб-сайтах відділів освіти та експериментальних закладів освіти. червень 2018 року – травень 2020 року Регіональні методичні служби, адміністрація закладів освіти, учасники дослідно експериментальної роботи Реалізація завдань дослідно-експериментальної роботи.
27. Проведення педагогічних рад з теми «Результати формувального етапу дослідно-експериментальної роботи». червень 2018 року – травень 2020 року Регіональні методичні служби, адміністрація закладів освіти, учасники дослідно експериментальної роботи Матеріали педагогічної ради з вищезазначеної теми
28. Підведення підсумків пошуково-форму вального етапу програми дослідно експериментальної роботи. червень 2018 року – травень 2020 року Регіональні методичні служби, адміністрація закладів освіти Реалізація завдань дослідно-експериментальної роботи