4 грудня 2014 року відбувся круглий стіл “Вектори руху до нової освіти України” (за матеріалами “Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років). Засідання проходило в Інституті педагогіки НАПН України. 

Мета: обговорення та внесення пропозицій до проекту «Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років».

Учасники: члени Громадської ради при МОН України, експерти Стратегічної дорадчої групи «Освіта», заступники директорів та директори загальноосвітніх навчальних закладів України. (Від відділу освіти Сквирської РДА – Заболотний Олександр Вікторович, начальник відділу освіти, Заруднюк Таїса Григорівна, заступник директора Сквирського ліцею)

Організатори: Громадська ради при МОН України, Портал «Освітня політиа», БФ «Інститут розвитку освіти»

Щодо загальної середньої освіти пропонувалося обговорити наступні 5 векторів:

1. Структурна реформа. Приведення у відповідність із типовими європейськими стандартами загальної тривалості навчання у школі (12 років), тривалості навчального року та структури освіти (6+3+3) з відокремленим функціонуванням шкіл кожної ступені.

2. Реформування фінансово-господарчого механізму
• Перехід до фінансування за принципом «кошти йдуть за учнем» та затвердження стандарту вартості навчання 1 учня у школі кожної ступені освіти.
• Відмова від поурочної оплати, перехід до оплати всіх видів навчально-виховної діяльності учителя упродовж робочого дня, встановлення достатньої стимулюючої дистанції між зарплатою вчителів і зарплатою керівників шкіл.

3.Реформування системи управління освітою(ліквідація зайвих ланок в структурі управління освітою, функціональної та інформаційної надлишковості, дебюрократизація, розвиток громадсько-державного партнерства в управлянні шкільною освітою, створення можливостей для розвитку школи як автономної юридичної особи).

4.Реформування ППО. Демонополізація системи професійного розвитку учителя та керівника школи за принципом «кошти на професійний розвиток йдуть за вчителем», стимулювання конкуренції між закладами ППО, надання можливості вибору закладу ППО вчителями.

5.Перезавантаження змісту освіти (курикулярна реформа). Розробка системи постійного оновлення курикулуму, утвердження нової філософії побудови змісту освіти(свобода вибору індивідуальної освітньої траєкторії тощо).

Матеріали круглого столу будуть оприлюднені на порталі «Освітня політика».